• Flexa DUO 

    9199 zł
  • Gate

    3990zł
  • Gate (do montażu)

    3990zł 2990zł
 

Prototypy

O szybkości i kosztach etapu rozwoju produktu decydują zastosowane techniki prototypowania. Ważna jest ocena trafności wyboru cech funkcjonalnych, użytkowych i wytwórczych danego produktu, a także akceptacja rynku. Wstępne fazy rozwoju produktu decydują o przyszłym sukcesie rynkowym. Jako kryterium oceny stosowanych technik przyjmuje się najczęściej czas obróbki oraz koszty wykonania prototypu.