HBOT 3D PET-G 1kg 2,85 mm

209,10 zł brutto
170,00 zł netto

Producent: HBOT 3D

HBOT 3D

PET-G HBOT 3D, czyli Politereftalan Etylenowy, jest to materiał termoplastyczny o wysokiej sztywności oraz wytrzymałości. Charakteryzuje się stosunkowo niskim skurczem materiałowym, przeźroczystością , wysokim połyskiem oraz bardzo dobra adhezją warstw. Nie absorbuje wody i nadaje się do kontaktu z żywnością.

Podstawowe właściwości materiału PET-G HBOT 3D to:

Wytrzymałość na rozciąganie 50 MPa ISO 527
Wydłużenie po zerwaniu 23% ISO 527
Moduł sprężystości 2 020 MPa ISO 527
Udarność 8,1 kJ/m² ISO 179
Temperatura mięknienia (HDT) 70˚C ASTM D638
Gęstość 1,27 g/cm³ ISO 1183

Materiał należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (15-25˚C). Po 12 miesiącach od daty produkcji (znajdująca się w numerze partii), osiągnięcie podanych wyżej wartości nie jest gwarantowane.

Recenzje